PASE OVČÁK OVCE NA ZELENÉ LOUCE 

Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po horské cestě přijíždí 
bavorák a za ním se táhnou oblaka prachu. Za volantem sedí mladý muž ve 
skvěle padnoucím obleku od Broniho, v naleštěných botách od Gucciho, vázanka 
je D + G a na očích má tmavé brýle Ray Ban. Stisknutím tlačítka stáhne okénko, 
vykloní se a povídá: "Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik máš ve svém stádě 
ovcí, dáš mi jednu?" 
 
Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: "Ale jo, proč 
ne?" Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí 
ho ke svému mobilu AT&T, pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na 
satelit ESA, kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií 
s maximálním rozlišením. Pak pomocí Photoshopu otevře pořízené digitální 
obrázky a exportuje je do zpracovatelského střediska v Hamburku. 
Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány 
a uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých 
vzorců, a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má data 
zpracovaná. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP LaserJet jako 
stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi:

"Máš přesně 1586 ovcí!"

"To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci."

Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře 
do kufru auta, a pak povídá: 

"Když Vám řeknu, jaké je Vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?"

Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví: 

"Jistě."

"Jste konzultant Evropské unie, " řekne ovčák. 
Mladému muži spadne čelist: "To je pravda. Jak jste to poznal?"

"Vůbec jsem nemusel hádat," povídá ovčák. "Přijel jste, aniž by pro vás 
kdokoliv poslal. Chtěl jste dostat zaplaceno za odpověď, kterou 
jsem už dávno znal - navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal, 
a přitom o mé práci víte úplný hovno.

A teď mi vraťte mého psa!"duvenblejt